Страница 1 от 1

Осигуровките в Универсалните пенсионни фондове

МнениеПубликувано на: 20 Яну 2017, 13:05
от TORLAKA
Искам да коментираме тази тема, тъй като родените след 1959 година трябва от 2000 г. да се осигоряват допълнително в Универсиалните или Професионалните пенсионни фондове. Не мога да разбера ,защо служителите работещи в системата на МВР са осигурявани в Универсалните пенсионни
фондове от 2004 г? Каде са осигоровките им от 2000г. до 2004?

Re: Осигоровките в Универсалните пенсионни фондове

МнениеПубликувано на: 20 Яну 2017, 21:37
от кпц
Осигуряването е от 2004 г., защото такава е разпоредбата на закона - КСО.
Внесените осигуровки преди 2004 г. са преведени по бюджета на държавното обществено осигуряване /разбирай НОИ/. Това е станало, защото такава е разпоредбата на закона - КСО.

Re: Осигоровките в Универсалните пенсионни фондове

МнениеПубликувано на: 21 Яну 2017, 22:14
от TORLAKA
Чл. 127. (1) (В сила от 1.01.2002 г. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 67 от
2003 г., бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.)
Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата,
родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено
осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд "Пенсии".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Лицата, работещи при условията на
първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено
102
осигуряване, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно
пенсиониране, независимо от възрастта.

Re: Осигоровките в Универсалните пенсионни фондове

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2017, 13:31
от TORLAKA
https://vesti.bg/pari/finansova-politik ... ap-6030345, както виждате от 2002 г. може да се проверят вноските.

Re: Осигоровките в Универсалните пенсионни фондове

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2017, 19:21
от dsuzunov
Аз си взех ПИК (Персонален идентификационен код) от местното поделение на НАП.
Сега, мога да виждам на каква сума съм осигуряван, колко ми е извънредния труд итн.
Виждат се и вноските в УПФ. Моите ги прехвърлих в НАП и въпреки това, продължават се превеждат, вече на новото место.

Re: Осигоровките в Универсалните пенсионни фондове

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2017, 20:09
от robi
Моите ги прехвърлих в НАП и въпреки това, продължават се превеждат, вече на новото место.

Е нали новото място е НАП?

Re: Осигоровките в Универсалните пенсионни фондове

МнениеПубликувано на: 22 Яну 2017, 21:02
от dsuzunov
Има ги като отделна справка в сайта на НАП. Превеждат се на едно и също место с вноската във фонд Пенсии, но е посочена като отделен превод.

Re: Осигоровките в Универсалните пенсионни фондове

МнениеПубликувано на: 13 Май 2017, 17:00
от maste
Колега, осигуровките са в универсален фонд, ако бяхме първа категория труд, щяхме да имаме вноски и в професионален. Ние служителите на МВР сме особено животно, само при 18г. в МВР / жаргонно хванал си категорията/ може да се пенсионираш на 55 г., ако напуснеш системата на 17г. , тези 17г. ще ти се признаят за първа категория чак на 65г.!