Заплащане при работа с класифицирана информация

Заплащане при работа с класифицирана информация

Мнениеот afroditapr » 09 Юни 2009, 17:21

Във вътрешния форум се дискутира по темата за ЗЗКИ. Там споделих, че на някои места се заплаща работата с класифицирана информация. И тъй като на работното си място нямам външен нет, тук ще ви копна някои извадки, които пораждат в мен извода, че Закона позволява да се плаща допълнително за работа с КИ.


МАРИЯ КОЛЕВА (“Инфорадио”): Искам да попитам и да припомните кога е приета тази промяна в Закона за класифицираната информация, която дава право на 15% над заплатата, с какви аргументи, ако можете да кажете?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не бих могъл да Ви отговоря. Не знам кога е възприета тази норма. Знам, че досега не е прилагана в разчитането на заплатите, че за първи път се залага сега за следващата година като възможност, пак казвам. За да се въведе в действие трябва да се направят съответни промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, каквито на един или друг етап са подготвяни, но те не са внесени за одобрение в Народното събрание, не са и дискутирани.
МАРИЯ КОЛЕВА: Тоест, възможно ли е за следващата година да няма такова увеличение?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Напълно възможно е.
ТАНЯ ПЕТКОВА (“Медиапул”): Господин Пирински, искам да допълня въпроса на колежката: какво налага увеличение на пари за работа с класифицирана информация? В смисъл, че не ми е ясен този механизъм.
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Една голяма част от материалите, с които работят народните представители са с гриф “Класифицирана информация”. Знаете, че има и съответна служба в парламента, която работи с тези материали. Когато народните представители работят с тях те спазват определен режим. Преди всичко това е въпрос на степен на отговорност.
През последните години потокът на такава информация значително се увеличава, тъй като такава информация постъпва и по линия на Европейския съюз като документи, и по линия на НАТО, както и на други организации, които класифицират с различна степен на поверителност и секретност една част от материалите, които отправят и до Народното събрание. Така че може да се каже, че на практика боравенето с класифицирана информация от страна на народните представителите неколкократно се увеличава през последните месеци, поради обема на такива материали, които постъпват в сравнение с минали периоди.
ВЕСЕЛИНА ГАРЧЕВА (в. “Сега”): Не ми е ясно, извинявам се, че повтарям въпроса, за какво ще бъдат използвани тези пари или те се дават само за това, че те имат работа с класифицирана информация?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Точно така. Така предвижда и закона, тъй като имайте предвид, че за работа с класифицирана информация се дава сертификат. Онези, които имат право да работят с такива материали получават свидетелство от Държавната комисия по сигурността на информацията. И заплащането е именно като за вид квалификация.
БОРЯНА ЙОТОВА: (в. “Стандарт”): Това означава ли, че Вие лично ще инициирате, например всички други, които работят с класифицирана информация да получават подобна надбавка, тъй като стана ясно, че в ДИКСИ не получават подобна добавка. Нито един от членовете на ДИКСИ не получава това, а тях все пак това им е работата.
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, по никой начин няма да инициирам, както казвате, такова предложение. Пак повтарям – това е една възможност, която е била разчетена и която очевидно подлежи на сериозна преценка.
Нещо повече, мога да споделя, че в светлината на острата критика към Народното събрание във връзка с темпа на работа, с тези образи от пленарната зала с отсъстващи депутати и присъстващи карти за гласуване, което не може да не предизвика много остра негативна реакция в обществото, аз намирам такова предложение за много трудно защитимо. Не бих се наел да съветвам и някой да го прави.
Пак повтарям, за мен въпросът със заплащането на народните представители стои, защото те наистина са много скромно заплатени, имайки предвид равнищата на заплати в други власти, в частния сектор. Ние искаме да имаме независимо Народно събрание, което да не се влияе от едни или други лобистки интереси, което, когато се гласува текст да защитава интересите на гражданите – нашите с вашите интереси, а не на една или друга прослойка или групов интерес. Сами разбирате, че за да бъде достатъчно сериозна основата за такава работа, трябва да бъдат осигурени и съответните възнаграждения. Но считам, че Народното събрание и народните представители трябва, ако щете, да завоюват това разбиране. И за мен то се завоюва не толкова със седене в залата, а преди всичко с качеството на обсъжданията и качеството на приеманите норми.
През Народното събрание минават много законопроекти, много международни конвенции и договори, които предполагат много сериозен анализ, много сериозна дискусия, каквато за жалост, в повечето случаи не се забелязва, а се пристъпва към изчитане на текста на доклада и преминаване към гласуване.
Народното събрание е длъжник на обществото със сериозна дискусия преди всичко. Считам, че има достатъчно потенциал в народните представители за подобна интензивна работа. Вярвам, че при един по-друг образ на парламента в обществото ще има и по-друго разбиране за размера на оправданото възнаграждение.
КРАСИНА КРЪСТЕВА (в. “Труд”): Господин Пирински, искам да Ви попитам – нека изчерпим тази тема – има ли такова предложение за Правилника направено за използване на тези 15%?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не.
КРАСИНА КРЪСТЕВА: Тоест, те ще се върнат в бюджета, ако такова не бъде?...
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не е внесено предложение за промяна на Правилника. Както сама разбирате, след като се внесе то трябва да се обсъди, да се гласува, така че сме много далеч от тази хипотеза, но аз бих Ви бил благодарен, ако Вие отговорите на моя въпрос: чий е интересът една основна медия да лансира очевидно неверни твърдения за бюджета на Народното събрание?
КРАСИНА КРЪСТЕВА: Кое е невярно твърдение?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Че 20 млн. лв. искат народните представители за заплати – груба лъжа!
КРАСИНА КРЪСТЕВА: Вие самият казахте, че тези пари се искат, а друг е въпросът дали ще бъдат платени. Аз това се опитвам да изясня точно.
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Вие не сте слушала какво съм казал. Колко записахте, че са заплатите на народните представители тази година?
КРАСИНА КРЪСТЕВА: Записах това, което казахте.
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Шест милиона и половина лева! Колко се искат за догодина? Осем милиона и 250 хиляди лева.
КРАСИНА КРЪСТЕВА: Че искате 37% ръст, който може да не бъде осъществен...
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, оставете това! Аз говоря за 20-те милиона, госпожо Кръстева. Вашето издание твърди, че за заплати на народните представители се искат 20 милиона! Това е във вчерашния брой на вашето издание. Сумата при 27% ръст е 8 млн. 200 хил. лв., при 43%  ръст е 9 млн. 300 хил. лв. – повече от 100% по-малко от твърдението на вашето издание!
КРАСИНА КРЪСТЕВА: Преди малко също изкарахте тази сума от 20 млн. лв., като тук влизат и другите възнаграждения – плащания за персонал. Това също исках да Ви попитам – за какво става дума?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Двадесет милиона са за близо хиляда души, госпожо Кръстева! Двадесет милиона лева са за 240 народни представители и 680 служители. Какво общо има едното с другото?
КРАСИНА КРЪСТЕВА: Сега разбрах.
ПРЕДС.ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, че сте разбрала.
КРАСИНА КРЪСТЕВА: Също така исках да обясните за какво ще бъдат тези 11 млн. лв. за капиталови разходи. Какво включва? Вие самият казахте, че това е най-голямото увеличение.
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да, така е. Има и основен ремонт, има и нови дълготрайни активи. Риск поема всеки, който се вози на асансьорите в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Александър І”, които отдавна по технологични изисквания трябва да бъдат подменени.
Телефонната централа в Народното събрание е модел 1929 г., аналогова технология, която предлагаме да предадем на музей на техническото развитие и т.н. (Смях, оживление в залата).
ДИАНА ДОНЧЕВА (bTV): Господин Пирински, след като няма предвидена такава промяна в Правилника, защо искате превантивно тези 15% за работа с класифицирана информация?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Това не е превантивно. Очевидно те са заложени като ресурс, който евентуално да бъде на разположение, ако се направят такива промени в Правилника.
ДИАНА ДОНЧЕВА: Добре, евентуално може би има нужда и от други разходи за други пера. В смисъл, че евентуално това са искани пари без някакво покритие – може да стане, може да не стане, а искате 15%?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Това са заложени пари въз основа на този разчет, прилагайки този текст от закона като предположение без това да е решение и, разбира се, без да се стигне до разходването на този милион лева, който е разликата между 8 млн. 250 хил. лв. и 9 млн. 300 хил. лв., ако не се приложат тези 15%.
ДИАНА ДОНЧЕВА: Ако се приложат тези 15% колко ще вземе един депутат за работа с класифицирана информация допълнително?
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не мога да Ви кажа. Не съм го изчислявал, но разликата между двете суми е 1 млн. лв.
ДИАНА ДОНЧЕВА: Ние по някога сме много лаици и не разбираме доста от цифри – кажете, примерно, за по-високата отговорност на един депутат за работа с класифицирана информация...
ПРЕДС. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не съм правил това изчисление. Вие бихте могла да го направите като разделите 1 млн. лв. на 240.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=196834

„В общия случай подобно разграничение създава един допълнителен стимул за служителите, които работят с такава информация. Световният опит сочи, че по-доброто възнаграждение или допълнителното стимулиране намалява корупционните рискове.


Например при еднакво възнаграждение на завеждащ деловодител, две служителки – едната, от които работи с класифицирана информация, а другата – не, работата на първата става изключително непривлекателна, защото нормалната човешка и професионална логика е „защо е необходимо да се натоварвам и с отговорности, и с чисто психологически, след като мога да работя с явна информация, без да нося никаква отговорност за това. Това е най-общо обяснението за допълнителното материално стимулиране, свързано с работа със секретни материали”.

Има и други подобни статии, чукнете в чичо гугъл и ще видите за какво става въпрос.
afroditapr
 
Мнения: 2
Регистриран на: 17 Дек 2008, 19:26

Re: Заплащане при работа с класифицирана информация

Мнениеот osata » 09 Юни 2009, 18:52

Какви са мненията на колегите от вътрешния?
Нали знаете отговора - пари няма. В криза сме.
То МВР май вечно в криза, но това е друга тема.

Абе аз да питам, защо някои служители вземат луканки? ;)
http://www.vbox7.com/play:c953d39e - аз сам си избрах тази съдба вечната черна овца

http://www.vbox7.com/play:9fb723f4 - в памет на загиналите колеги
Аватар
osata
 
Мнения: 1062
Регистриран на: 28 Дек 2008, 14:02

Re: Заплащане при работа с класифицирана информация

Мнениеот armi » 24 Юни 2009, 17:31

Значи на депутатие ще плащат , а ние в МВР подписваме декларация.
Понеже сме в криза да подпишат декларация и готово.
Само , че понеже имат имунитет може да не спазват подписаното :lol: :roll: :lol:
armi
 
Мнения: 284
Регистриран на: 24 Яну 2009, 18:28


Назад към Всякакви теми

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта