Страница 1 от 1

Акт за полицейски стикер

МнениеПубликувано на: 04 Апр 2018, 12:53
от megawish
Писаха ми акт за носене на отличителни знаци на МВР защото имах залепен стикер на стъклото на автомобила си по чл 151 ал 6 някой може ли да ми каже дали е правомерно написан акта,може ли да го обжалвам и колко пари е? Прикачвам снимка на стикера който беше залепен на страничното стъкло...

Re: Акт за полицейски стикер

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2018, 12:53
от MasterCop
Дали е правомерно написан няма как да знаем, но има законно основание да бъде съставен!

Re: Акт за полицейски стикер

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2018, 13:54
от megawish
MasterCop написа:Дали е правомерно написан няма как да знаем, но има законно основание да бъде съставен!


Благодаря за отговора, знаете ли каква сума горе долу ще е акта ?

Re: Акт за полицейски стикер

МнениеПубликувано на: 06 Апр 2018, 16:58
от paolon
megawish написа:Писаха ми акт за носене на отличителни знаци на МВР защото имах залепен стикер на стъклото на автомобила си по чл 151 ал 6 някой може ли да ми каже дали е правомерно написан акта,може ли да го обжалвам и колко пари е? Прикачвам снимка на стикера който беше залепен на страничното стъкло...

ЗМВР-Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При осъществяване на правомощията си служителите в МВР удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването и се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Видът на личния знак, както и условията и редът за ползването му се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на вътрешните работи определя с наредба структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, вида на униформеното облекло, реда за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители.
(5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При охрана на масови мероприятия полицейските органи носят индивидуални идентификационни номера по ред, определен с инструкцията по ал. 3.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Забранява се на лица, неоправомощени със закон, да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурите на МВР и показващи принадлежност към тях.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 носят служебно оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи.