СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот cecimihailov » 02 Май 2010, 16:25

Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот zamsszb1 » 29 Май 2010, 17:47

http://sszb.eu/

Благодаря на всички !

http://vbox7.com/play:0b38bd4d
zamsszb1
 
Мнения: 176
Регистриран на: 08 Юли 2009, 14:03

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот cecimihailov » 29 Май 2010, 22:54

Протокол от общо събрание 29.05.2010 г.
http://sszb.eu/index.php?option=com_kun ... itstart=60
Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот cecimihailov » 05 Юли 2010, 15:10

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

От свое име и от името на нашите членове УС на Синдикат на служителите в затворите в България честитим празника на служителите на МВР , като същевременно пожелаваме здраве и благополучие на Вас и Вашите семейства.
Приемете нашите искренни поздрави и благопожелания по случай 131 години от създаването на МВР.
Използваме повода и Ви уверяваме , че ценим високия морал и ценностни качества , които показвате и успявате да преодолеете всички препятствия , за да изпълните достойно своя служебен дълг!
На ръководството и членовете на СФСМВР пожелаваме несекващ ентусиазъм и сили , за постигане на общата ни цел - „Заслужено място за нашите професии в обществото” . Високо ценим Вашата подкрепа и заявяваме своята готовност солидарно с Вас да посрещнем бъдещите предизвикателства.

05.07.2010г. УС на ССЗБ
Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот Bui4o Vanio » 06 Юли 2010, 20:56

Колеги , ССП е вече факт. Днес бяха приети правилата за работа на Съвета и въпреки ,че бяха обсъждани на предишните срещи успяхме да променим някои точки които преценихме че не са в наша полза.След като ги получим официално ще ги публикуваме тук.Сега предстои много работа за създаване на местни комисии за социално партньорство с участието на представители на СД и ръководствата на местните структури на ГДИН за решаване на проблемите във всяко дружество.Нека да се изберат внимателно представителите в КСП защото от тях зависи решаването на проблемите по места.Обсъдено и прието беше и споразумение с МП и отново успяхме да променим някои неща.Сега ще очакваме да бъде одобрено от министър Попова и разписано.Беше постигната договореност с ръководството на ГДИН в лицето на зам.гл.директор Пл.Костадинов за започване на конструктивен диалог за решаване на проблемите които стоят пред нас и се надяваме със съвместни усилия да решим голяма част от тях.Затова е необходимо във всяко дружество да бъдат разгледани проблемите по места и обсъдени причините и начините за решаването им и официално / подписани и подпечатани / да се изпратят на УС за систематизиране , съгласуване с юрист и представяне на ръководството за решаване. Предстои ни много работа ,но се надявам на повече активност от ваша страна за по успешно справяне с проблемите. Вярвам ,че заедно ще се успеем.
Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ
sszb_pv@abv.bg GSM 089 2 232 965

http://sszb.eu/
Аватар
Bui4o Vanio
 
Мнения: 92
Регистриран на: 03 Сеп 2009, 16:28

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот zamsszb1 » 12 Юли 2010, 18:13

*
o Карта на сайта
o Анкета

Някои въпроси на прилагането на Директива 2003/88/ЕО (Директивата за работното време)

I. Европейска практика

Основният нормативен акт на ЕС в областта на работното време е Директива 93/104/ЕО на Съвета от 23.11.1993 г. относно някои аспекти на организацията на работното време. Тя е изменена и допълнена с Директива 2000/34/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета, а през 2003 г. е консолидирана като Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 04.11.2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време - т.н. “Обща директива за работното време”. Директивата се прилага във всички области на дейност в частната и публичната сфера с изключение на транспорта. Съгласно чл. 2, т. 1 на Дир. 2003/88/ЕО работното време е всеки период, през който работникът или служителят или работи, или е на разположение на работодателя и изпълнява своите задължения, а т. 2 предвижда, че “почивка” означава всеки период, който не е работно време. В практиката на повечето държави-членки, включително България, обаче съществуват и междинни категории като дежурства или други случаи, когато работникът или служителят е на разположение на работодателя, като фактически труд не се полага през цялото време. Следователно въпросът дали тези междинни категории трябва да се считат изцяло за работно време е от съществено значение не само от гледна точка на правната теория и практика, но е и със сериозни икономически последици. Този въпрос е разгледан в няколко решения на Съда на ЕО - например по делата Simap и Jaeger (Реш. от 03.10.2000 г. по дело С-303/98, Sindicato de Mеdicos de Asistencia Publica (Simap) срещу Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, ECR 2000 и Решение от 09.09.2003 г. по дело С-151/02, Landeshauptstadt Kiel срещу Norbert Jaeger, ECR 2-3).
В решението по делото Simap е поставен въпросът, дали дежурствата, давани от лекари от подразделения за оказване на спешна медицинска помощ, представляват работно време по смисъла на директивата, на което Съдът отговаря, че разграничителният критерий е, дали по време на дежурството работникът или служителят е длъжен да бъде на разположение на място, определено от работодателя (в случая - медицинския център). Когато работникът е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя, цялото дежурство се счита за работно време, а когато работникът е длъжен да изпълни задълженията си при повикване, но не и да прекарва дежурството на място, определено от работодателя, работното време е само времето, през което действително е положен труд.
По делото Jaeger положението е сходно, но е зададен конкретизиращ въпрос: представлява ли работно време “неактивната” част на дежурствата, т.е. периодите по време на дежурство, когато на работника или служителя се разрешава да спи. Отговорът на Съда на ЕО отново е утвърдителен.
Още в първоначалната Директива 93/104/ЕО е заложено преразглеждане на разпоредбата относно неприлагането на чл. 6 преди 23.11.2003 г. Същевременно решенията на Съда на ЕО имат сериозни последици за всички държави-членки и тяхното желание, подкрепено и от Комисията, е законодателно уреждане на въпроса за дежурствата. В края на 2003 г. Комисията приема Съобщение до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, както и до социалните партньори на общностно равнище относно преразглеждането на Директива 93/104/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време, а в края на септември 2004 г. внася в Съвета и в Европейския парламент своето предложение за изменение на Директива 2003/88/ЕО. По същество с проекта се предлага въвеждане на ново определение и нова разпоредба, свързани с времето на разположение и неактивната част от него, като се предвижда, че неактивната част от дежурствата (времето на разположение) няма да се счита за работно време. Предложението на Комисията среща противоречиви реакции от страна на институциите и социалните партньори. Няколко месеца по-късно Комисията представя изменено предложение за директива, като не приема предложението на Европейския парламент по отношение на времето на разположение/дежурства да се счита изцяло за работно време. Към настоящия момент все още не е постигната обща позиция по измененията.

II. Информация във връзка с някои текстове от директивата

1. Във връзка с обхвата на директивата
Директивата не съдържа ясна(изрична) разпоредба относно ограниченията на работното време и периодите за почивка от гледна точка на това, дали те се прилагат “по отношение на работника или служителя” (когато ограничението е за два или повече договора, сключени от работника или служителя) или “по отношение на договора” (когато ограничението е поотделно за всеки договор, сключен от работника или служителя). Според Европейската Комисия (ЕК) ограниченията на седмичното работно време, на междудневната и седмичната почивка, би следвало да се прилагат, доколкото е възможно “по отношение на работника или служителя”.
В работен документ на службите на Европейската комисия (ЕК) относно прилагането на Директивата за работното време (Директива 2003/88/ЕО) е отразено, че все още не е ясно как този въпрос е регламентиран в българското законодателство. Поради това, бихме искали да отбележим, че във връзка с поетите от РБългария ангажименти по присъединяването към Европейския съюз, с измененията на чл. 113 КТ (обн. ДВ, бр. 48 от 2006 г.) се установява, че максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд, заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение, не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители. Установената максимална продължителност за другите работници и служители е 48 часа седмично, като при изричното им писмено съгласие те могат да работят и повече от 48 часа. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд, общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с кодекса.
Следователно по отношение обхвата на директивата, може да се направи извод, че в РБългария ограниченията се прилагат “по отношение на работника или служи-теля”, тъй като разпоредбата на чл. 113 КТ урежда максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд, заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение. Не съществува ограничение за броя на допълнителните трудови договори, които работникът или служителят може да сключи, стига да са спазени изискванията на разд. IХ от гл. V КТ.

2. Във връзка с времето на разположение
В работен документ на службите на ЕК относно прилагането на Директивата за работното време (Директива 2003/88/ЕО) е цитирана дефиницията за “работно време” от § 1, т. 11 от ДР на КТ, като се отбелязва, че не става ясно дали съгласно българското законодателство, периодите на “време на разположение” се отчитат като работно време.
В тази връзка, следва да се има предвид следното:
Разпоредбата на чл. 139, ал. 5 КТ предвижда, че за някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието. В чл. 3 от Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или разположение на работодателя е предвидено, че когато особеният характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника или служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция. Мястото на разположението се уговаря между работника или служителя и работодателя. Времето, през което работникът или служителят се намира на разположение извън територията на предприятието, не се включва и не се отчита като работно време (ал. 3, чл. 3 от Нар. № 2). В този случай, съгласно чл. 10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - НСОРЗ, в сила от 01.07.2007 г., се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в размер, не по-малък от 0,10 лв. По-висок размер може да се определи с колективен трудов договор, с вътрешните правила за организацията на работната заплата или с индивидуален трудов договор (чл. 14 НСОРЗ). Фактически извършената работа през времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд, като в тези случаи на работника или служителя се осигурява минималният размер на непрекъснатата междудневна и седмична почивка.

3. Във връзка с нощния труд
В работен документ на службите на ЕК относно прилагането на Директивата за работното време изглежда има неяснота относно някои от разпоредбите на българското законодателство, третиращи полагането на нощен труд. В тази връзка, следва да се има предвид следното:
Нормалната продължителност на нощното работно време е по-кратка от тази на дневното работно време. Това е така защото нощният труд е по-изморителен и неблагоприятен, а освен това е свързан и с промяна на обичайния ритъм на живот. Нощен труд е този, полаган от 22.00 до 6.00 часа. Съгласно чл. 140, ал. 1 КТ, нормалната продължителност на седмичното работно време при 5-дневна работна седмица е 35 часа, а на работното време през нощта - 7 часа. С колективния трудов договор не може да се договаря друга продължителност на нощното работно време. В Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, са регламентирани видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работниците и служителите. Съгласно чл. 6 от наредбата, продължителността на нощното работно време за работниците и служителите с намалено работно време е равна на дневната, но не повече от установената в чл. 140, ал. 1 КТ.
Разпоредбата на чл. 140а, ал. 1 КТ гласи, че работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд по чл. 140, ал. 2, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.

Мариана ВАСИЛЕВА, главен експерт в дирекция “Индустриални отношения” - МТСП

Банер
zamsszb1
 
Мнения: 176
Регистриран на: 08 Юли 2009, 14:03


Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот innocent » 21 Юли 2010, 16:33

Както винаги и както всичко в тази държава, пак преувеличат. А за думите на затворниците, кво да ви кажа,писнало ми е да ги слущам, все едно и също!!!!!
innocent
 
Мнения: 132
Регистриран на: 04 Ное 2009, 22:19

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот Bui4o Vanio » 13 Авг 2010, 08:18

Синдикат на Служителите в Затворите в България
TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA
* 4400 гр. Пазарджик , ул. “ Ивайловско шосе”- Затвора
+359892232965, факс 032/271 672
е-mail : sszb@abv.bg
http://www.sszb.eu

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Преди повече от година за първи път в системата на МЛС беше учреден Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/. Синдиката е официално регистриран с решение №56 /27.04.09г. на Окръжен съд гр.Пажарджик и е официално подкрепен от СФСМВР, ССГДОБ, НСП „Огнеборец” и други СО. ССЗБ има за своя основна цел: отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация .За постигането на тези цели със заповед на Министъра на правосъдието ЛС-04-835/23.06.10г. се създаде Съвет за социално партньорство към МП на който чрез конструктивни преговори между ръководството и синдиката ще се решават проблемите на служителите .За решаване на проблемите по места ще се създадат Комисии за социално партньорство като за тази цел е необходимо в съответната структура да има учредено Синдикално дружество към ССЗБ.
Към момента в Синдиката членуват над 650 човека в 11 Синдикални дружества от Затворите , ЗО, Сл.Арести и пробационните служби от цялата страна, като членовете и новосъздадените Дружества постоянно нарастват.
Всеки който желае да се запознае с Устава и Правилника на Синдиката и да се присъедини към ССЗБ може да се свърже с Председателя на УС на ССЗБ Иван П.Петров - на телефони: 089 2 232 965, 088 8 850 394 както и на посочения по горе e-mail а за повече информация можете да посетите и сайта на Синдиката на адрес: http://www.sszb.eu . На същия адрес в меню „контакти” ще намерите и начини за връзка с останалите членове на УС и председателите на местните Синдикални дружества.
При достатъчно интерес от ваша страна за организиране на учредително събрание за създаване на Синдикално дружество във вашата структура ,ще ви изпратим необходимите документи, както и ще ви посети в уговорено време член на Управителния съвет, който да ви укаже необходимото съдействие и помощ .

Колеги, призовавам ви към повече активност, защото само когато сме заедно сме силни и можем да постигнем своите цели!
ЗАЕДНО МОЖЕМ!


Председател на УС на ССЗБ : Иван П. Петров


Линковете за изтегляне на необходимите бланки и документи ще бъдат активни до : Четвъртък 26.08.10., след което ще бъдат заменени с други :

Файл : Заявление за членство в ССЗБ.doc
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=a7ee0d1b9e

Файл : Заявление членски внос.doc
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=d7004416ce

Файл : П Р О Т О К О Л.docx
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=4a73e6d44d

Файл : Правилник за дейността на СД.doc
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=198d812b66

Файл : Призив до колегите.doc
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=9b96db6692

Файл : Списък1.docx
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=3ab2d6c3a7

Файл : Уведомление до Н-ка.doc
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=afa9608f29

Файл : Уведомление до Н-ка за предоставяне Условия за синдикална дейност.doc
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=917aee6812

Файл : Уедомление до Служителите.doc
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=52b7240fa1

Файл : УСТАВ на ССЗБ - 29.05.2010год..doc
Линк за сваляне : dox.bg/files/dw?a=99a596117c
Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ
sszb_pv@abv.bg GSM 089 2 232 965

http://sszb.eu/
Аватар
Bui4o Vanio
 
Мнения: 92
Регистриран на: 03 Сеп 2009, 16:28

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот cecimihailov » 13 Авг 2010, 21:41

ТУК ЩЕ ОТКРИЕТЕ АКТИВНИ ЛИНКОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СД :

http://www.facebook.com/group.php?gid=1 ... 21&index=1

http://sszb.eu/index.php?option=com_kun ... id=399#399
Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот Bui4o Vanio » 19 Авг 2010, 14:49

Синдикат на Служителите в Затворите в България
TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA
* 4400 гр. Пазарджик , ул. “ Ивайловско шосе”- Затвора ( 089 2 232 965 , факс 032/271 672
e-mail : sszb@abv.bg
http://www.sszb.eu
Синдикат на служителите в
затворите в България
Управителен Съвет
Рег.№ 011 / 19.08.2010год.


До Председателите
На Синдикални Дружества
На ССЗБ


Моля , уведомете синдикалните членове на ССЗБ за следното :
1.Вече са в сила промените в Кодекса на труда , които се отнасят до реда за ползване на платения годишен отпуск.Те са публикувани в Държавен вестник – бр.58 / от 30.07.2010 г. и включват главно следното :
Съгласно § 8а от предходните и заключителните разпоредби „ Неизползваният до януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г.”
Съгласно Чл.176.(1) Поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер на не повече от 10 работни дни.
(2) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи когато през календарната година , за която се отнася , работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност , за бременност , раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете.В този случай платеният годишен отпуск се ползва наведнъж в календарната година , в която е отпаднала причината за неползването му.
Във връзка с горното е целесъобразно , в оставащото време до края на 2010 г. да се ползва полагащия се за 2010 г. отпуск , за да не се загубят , ако останат повече от 10 дни.Тези служители , които имат неизползван отпуск за минали години – до 2009 г. включително , ще могат да ги ползват през цялата 2011 г. съгласно цитирания параграф 8а.
Моля , всички които имат неползвани дни от минали години , да подават рапорти за отпуск съобразно горната информация и при отказ от страна на ръководството да искат това да става в писмен вид и след това да подадат сигнал до УС на ССЗБ чрез Председателите на местните СД за да можем да реагираме по този повод.


2.Съгласно промените в КСО (Кодекса за социално осигуряване ) , публикувани в ДВ бр. 49 / 29 юни 2010 г. считано от 01 юли 2010 г. първите 3 дни болнични ще се изплащат от работодателя в размер на 70 % от среднодневното брутно възнаграждение за месеца в който е настъпила неработоспособността.
3.На 09.08.2010 г. се проведе среща на ръководствата на СФСМВР , НСП „Огнеборец”, ССЗБ и Легия „ Раковски” , на която бяха разгледани общи за трите организации проблеми :
1. проблемът с натрупаните отпуски от преди 2010 година, които няма да могат да бъдат ползвани след 31.12.2011 година;
2. обсъждането на промяна на І-ва категория труд в по-ниска за служителите работещи по ЗМВР и ЗВС;
3. обсъждането на промени в обезщетенията при пенсиониране и напускане;
4. незаплащането на нощния труд и времето на разположение;
5. липсата на представителство на държавните служители работещи по ЗМВР и ЗВС в Националния съвет за тристранно сътрудничество
и се взе решение да продължат да работят в тясно сътрудничество за среща с министрите на вътрешните работи, отбраната и правосъдието на която да се намери приемливо решение на проблемите.
4.На 10.08.2010 г. се проведе среща на ръководствата на 4-те Синдикални Организации в МВР със заместник министрите Веселин Вучков и Павлин Димитров , които са заявили , че няма да се ограничават отвоювани социални придобивки и ще бъдат запазени в основните параметри – изплащане на обезщетения при пенсиониране / 20 заплати / и съответния брой заплати при прекратяване на трудово правоотношение , клас прослужено време , размер на отпуските. По – подробно вижте тук : http://press.mvr.bg/News/news100810_06.ht
Предстои текстовете на измененията и допълненията на Закона за МВР , да бъдат съгласувани и координирани със синдикалните организации преди внасянето им в МС.
УС на Синдикат на служителите в затворите в България работи за развитие на отношенията и преговорния процес за сключване на споразумения и разрешаване на проблемите на заетите в сектора и утвърждаване на социалния диалог на всички равнища в МП и ГДИН и ще предприеме всички разрешени от закона действия при отказ от преговори, нарушаване на постигнати споразумения и права на служителите.


Председател УС на ССЗБ : / П /
/ Иван П. Петров /
Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ
sszb_pv@abv.bg GSM 089 2 232 965

http://sszb.eu/
Аватар
Bui4o Vanio
 
Мнения: 92
Регистриран на: 03 Сеп 2009, 16:28

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот Bui4o Vanio » 31 Авг 2010, 10:58

Уважаеми колеги и приятели,
Проблемите на служителите в сферата на националната сигурност не само не се решават но и продължават да се задълбочават. Поради това на 16.09.2010г.синдикалните организации от тази система съвместно организираме в гр. София, хотел "Родина", зала 1, от 10:00ч. дискусия, на която да поставим нашите искания и да потърсим гаранции за изпълнението им.


Организатори: Синдикалната Федерация на служителите в МВР, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в Затворите в България.

Поканени са: Министър председателя , Вицепремиери , съответните ресорни министри.

Дневен ред:
Начало - 10.00 ч.

1. Състояние на структурните звена в МО, МВР, „ГДИН” – окомплектоване с личен състав, материално-техническо осигуряване (социален статус на служителите).
2. Проблемът с натрупаните отпуски от преди 2010 година, които няма да могат да бъдат ползвани след 31.12.2011 година;
3. Стратегия на правителството за нужда от промяна на І-ва категория труд в по-ниска за служителите работещи по ЗМВР и ЗОВС;
4. Обсъждането на промени в обезщетенията при пенсиониране и напускане и увеличаване на осигурителния стаж;
5. Незаплащането на нощния труд и времето на разположение;
6. Липсата на представителство на държавните служители работещи по ЗМВР и ЗВС в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
7. Разнопосочната нормативна уредба на професионалните и социални права на държавните служители от МВР и ГДИН и военно служещите.

Приключване на дискусията - 15.00 ч.след което следва пресконференция

УС на ССЗБ
Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ
sszb_pv@abv.bg GSM 089 2 232 965

http://sszb.eu/
Аватар
Bui4o Vanio
 
Мнения: 92
Регистриран на: 03 Сеп 2009, 16:28

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот cecimihailov » 19 Сеп 2010, 10:44

На 16 септември 2010 г. в 10:00 часа в зала 1 на хотел „Родина” се проведе дискусия на тема „Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужещите от Министерство на отбраната” организирана от Синдикалната Федерация на служителите в МВР /СФСМВР/, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в Затворите в България /ССЗБ/.

От официално поканените представители на правителството, никой не се яви. От страна на ГД "ИН" на дискусията присъства Главен комисар Петър Василев.ССЗБ не получи задоволителен отговор на нито един от засегнатите въпроси.

В края на дискусията организаторите приеха и подписаха декларация, която ще изпратят лично до Министър-Председателя, Министъра на Вътрешните работи, Министъра на Отбраната, Министъра на Правосъдието и всички медии. В нея те заявяват силното си безпокойство от пасивността и незаинтересоваността на правителството към професионалните и социалните проблеми на служителите в МВР, МО и МП - ГД ”ИН”.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, представителите на Синдикална федерация на служителите в МВР, Национален синдикат на пожарникарите „Огнеборец”, Българска офицерска легия „Раковски” и Синдикат на служителите в затворите в България , като взехме предвид законните професионални интереси и нужди на нашите членове – служители в МВР, МО и МП - ГД “ИН”, като отчетохме нормите на действащото международно законодателство и нормите на ЕС в областта на труда , като съобразихме настоящото състояние на държавата и мястото й в Европейския съюз и като споделяме общото желание за равнопоставено съвместно участие в един последователен и ефективен социален диалогД Е К Л А Р И РА М Е:

1.Категорично настояваме за изработването на ясна и конкретна стратегия, която да обобщи визията на правителството за промени в статута на служителите на МВР, МО и МП - ГД „ИН” и срокове за реализирането им с участието на синдикалните и професионалните организации.

2.Обявяваме се против всяко необосновано отнемане на социални и професионални придобивки на служителите в МВР, МО и МП - ГД „ИН”, като настояваме общият обем на социални и професионални права на служителите да не се променя конюнктурно.

3.Правителството и Народното събрание спешно да предприемат мерки за уеднаквяване на професионалните и социалните права на служителите от МВР, МО и МП - ГД „ИН”, както и уеднаквяването им с нормативните изисквания на МОТ и ЕС.

4.Правителството и Народното събрание спешно да предприемат промени в законодателството, които да гарантират представителството на служителите от МВР, МО и МП - ГД „ИН” на национално равнище при обсъждане на промени в професионалните им, социални и осигурителни права, здравословни и безопасни условия на труд, изготвяне на стратегии за промени и защита на други техни законни интереси в областта на труда.

Изразяваме силно безпокойство от пасивността и незаинтересоваността на правителството към професионалните и социалните проблеми на служителите в МВР, МО и МП - ГД ”ИН”. Заявяваме, че СФСМВР, НСП „Огнеборец”, БОЛ „Раковски” и ССЗБ ще продължат съвместната си работа за защита на законните, професионални и социални права на своите членове, като при последващ отказ за диалог от страна на правителството ще уведомят за това своите европейски партньори и европейските институции и ще предприемат активни действия, включително съвместни протести.

Надяваме се, че поетите ангажименти от страна на правителството ще бъдат реализирани в спешен порядък и няма да се превърнат в напразни обещания.
Служителите в МВР, МО и МП - ГД ”ИН” са гарант за сигурността на държавата и всички експерименти спрямо тях са неуместни и опасни особено в условията на финансова криза.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР:

/ Валентин Попов /

ПРЕЗИДЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ
НА ПОЖАРНИКАРИТЕ „ОГНЕБОРЕЦ”:

/ Любомир Еленков /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА
ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ „РАКОВСКИ”:

/ кап. Иван Милов /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

/ Иван Петров /
Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот Bui4o Vanio » 21 Сеп 2010, 20:55

http://www.afera.bg/index.php?option=co ... 7&Itemid=9

Служителите в затворите със свои искания

Дата: 21-09-2010 15:06Синдикатът на служителите, работещи в българските затвори и арести са недоволни от незаинтересоваността на институциите в страната, които неглижират техните проблеми. В тази връзка те разпространиха своята позиция, преди срещата им с професионалното ръководство, където те ще бъдат поставени за решаване. Ето цялото изложение в писмото им до медиите:

Ние от Синдикат на служителите в затворите в България като имаме предвид , ескалиращото недоволство и напрежение сред служителите в българските затвори и арести и незаинтересоваността на отговорните институции , както и неглижирането на проблемите на служителите , водени от желание за постигане на консенсус по въпроси касаещи заетите в сектора и бързото разрешаване на споровете за пореден път ще настояваме за предприемане на мерки по :

1.Проблема с неправилното отчитане на работното време и положен извънреден труд в различните подразделения на ГД „ИН”./ 24ч. дежурства се отчитат като 20ч. , извънреден труд не се заплща според в съответствие с нормативните документи /

2.Проблема с ненавременното получаване и в непълен размер на вещевото доволство и неговото лошо качество , както и липсата на лични предпазни и защитни средства за служителите от НОС във връзка с професионалните им задължения включващи работа с лица преносители на заразни и инфекциозни заболявания и лица извършили тежки престъпления./ вещево соволствие за 2009 г. на много места не е получено от служителите в пълен размер , не се предоставят никакви защитни средстава , вкл. латексови ракъвици при работа с лица преносители на инфекциозни заболявания/

3.Проблема с натрупаните неизползвани дни от полагаемия годишен отпуск на служителите, начините и механизмите за ползването им във връзка с настъпилите промени в КТ./ не са предприети мерки за изчистване на натрупаните до момента отпуски от предходни години.В някои подразделения са налице между 80-100 дни остатък год.отпуск на служител /

4.Проблема с негативното отношение на някои ръководители на местни подразделения към членовете на СД и оказването на натиск върху техните ръководства./тенденциозно отношение към представители на синдиката , необосновани проверки , наказания , отказ да се съдейства и предоставя информация касаеща членовете на синдиката/

Нашите проблеми са заявени отдавна. При липса на позитивно развитие по тях ще уведомим за това медиите, нашите партньори от СФСМВР, НСП „Огнеборец”, БОЛ „Раковски”, ССГДО, европейските институции и ще предприемем активни действия, като не изключваме протести във връзка с оказвания от синдикалните членове натиск .

Писмото е подписано от Иван Петров – Председател на УС на ССЗБ и от заместника му Христо Илков
Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ
sszb_pv@abv.bg GSM 089 2 232 965

http://sszb.eu/
Аватар
Bui4o Vanio
 
Мнения: 92
Регистриран на: 03 Сеп 2009, 16:28

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот Bui4o Vanio » 24 Сеп 2010, 17:23

Среща ССЗБ - ГД"ИН"

На 23.09.2010 г.в Заседателната зала на ГД"ИН" се проведе среща между членове на ръководния орган на сдружението и представители на ГД"ИН".От страна на ССЗБ на срещата присъстваха:

1.Иван Петров Председател на УС

2.Христо Илков Зам.председател на УС

3.Георги Стоянов Член на УС

4.Цветан Михайлов Член на УС

5.Емил Велков Представител в ССП към МП
За разглеждане в дневния ред бяха заложени следните въпроси :

1.Проблема с неправилното отчитане на работното време и положен извънреден труд в различните подразделения на ГД „ИН”.

2.Проблема с ненавременното получаване и в непълен размер на вещевото доволство и неговото лошо качество , както и липсата на лични предпазни и защитни средства за служителите от НОС във връзка с професионалните им задължения включващи работа с лица преносители на заразни и инфекциозни заболявания и лица извършили тежки престъпления.

3.Проблема с натрупаните неизползвани дни от полагаемия годишен отпуск на служителите , начините и механизмите за ползването им във връзка с настъпилите промени в КТ.

4.Проблема с негативното отношение на някои ръководители на местни подразделения към членовете на СД и оказването на натиск върху техните ръководства.- По първа точка от дневния ред не бе постигнат консенсус между страните.От страна на ССЗБ бе подчертано , че търсенето на решение по този въпрос ще продължи.В тази връзка в началото на седмицата бе изпратено становище до Министъра на правосъдието Г-жа Маргарита Попова Относно: работното време на държавните служители по смисъла на Закона за министерство на вътрешните работи /ЗМВР/ и Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража /ЗИНЗС/, в частност на служителите при ГД ”ИН” , с молба да бъде издадена Инструкция за реда и определяне на работното време, отчитането му и компенсирането му за служителите в ГД”ИН”; или да бъде допълнена Заповед №ЛС-03-1182/10.10.2007г. на Министъра на правосъдието с текстове сходни с инструкция, действаща по ЗМВР; или се издаде нова Заповед на база съществуващата инструкция, действаща по ЗМВР.

- По втора точка от дневния ред страните се споразумяха за в бъдеще в комисиите за обществени поръчки да участват представители на синдиката .От страна на ГД"ИН" бе заявена готовност за прилагане на различни механизми , предложени от Синдиката , целящи получаване на обратна връзка , относно качеството , цените , и своевременното доставяне на вещево доволствие по териториалните подразделения.

Бе обсъден въпроса с липсата на защитни и предпазни средства на състава.Имаше нужнуто разбиране за сериозността на проблема от страна на професионалното ръководство и бе поет ангажимент да се направи необходимото такива да бъдат предоставени.
Очаква се промяна в наредбите , които да облекчат режима за закупуване на лично оръжие от служители по общия ред.

- По трета точка от дневния ред също не беше поет конкретен ангажимент от страна на ГД"ИН", независимо от заявената готовност за търсене на решение и уверението , че се полагат усилия проблема да бъде изчистен.ССЗБ заяви твърдата си позиция , че този проблем е в състояние в определен момент да се окаже причина за дестабилизиране на работата в затворите и сл.арести и ще продължи да настоява на различни нива да се предприемат конкретни действия.

- Във връзка с негативното отношение на ръководители на местни подразделения към членове на СО и оказването на натиск върху техни представители , Гл.комисар Петър Василев изрази категорично мнение , че не намира подобно поведение за приемливо и държи за подобни случаи занапред да бъде лично информиран.

Извън дневния ред бяха обсъдени механизмите за създаване на Комисии за социален диалог във връзка с чл.19 (2) от ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Не бяха подминати и въпросите с изплащането на обезщетенията на пенсионирани служители , средствата от СБКО , полагащите се еднократно суми при ползване на платен годишен отпуск.По тях Гл.директор Петър Василев се ангажира след отпускане на предвидени допълнителни 7,6 млн. лева от Министерство на финансите , тяхното изплащане да започне.

В хода на срещата Г-н П.Василев запозна синдикалните представители с това , че Министъра на финансите Г-н Симеон Дянков , след като се е запознал на място с условията в ЗО Кремиковци и разбирайки лошите условия в българските затвори е обещал да бъдат отпуснати повече , от предвидените финансови средства за капиталови разходи , с цел извършване на ремонтни дейности в МЛС.

Като срок за развитие по точките , по които се постигна консесус бе прието времето до средата на месец , октомври.

В края на срещата ССЗБ и представителите на ГД"ИН" заявиха неколкократно позиция за желание за ефективен социален диалог и поради множеството отправени въпроси от синдикални членове и служители на МП ГД"ИН" , готовност за съвместно търсене на решения.

Видео: http://www.btv.bg/news/bulgaria/story/1 ... testi.html
Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ
sszb_pv@abv.bg GSM 089 2 232 965

http://sszb.eu/
Аватар
Bui4o Vanio
 
Мнения: 92
Регистриран на: 03 Сеп 2009, 16:28

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот Bui4o Vanio » 24 Сеп 2010, 17:25

ДИСКУСИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Дискусията от хотел "Родина" продължава тази събота (25.09.2010) в "Сеизмограф" по БТВ от 18.00 часа. Въпросите са същите.

Поканени за участие от синдикалните организации са:
ССЗБ - И. Петров,
СФСМВР - Г. Грозев,
БОЛ "Раковски" - И. Милов,
НСП "Огнеборец" - Л. Еленков.

Отправена е покана на представители от ресорните Министерства
Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ
sszb_pv@abv.bg GSM 089 2 232 965

http://sszb.eu/
Аватар
Bui4o Vanio
 
Мнения: 92
Регистриран на: 03 Сеп 2009, 16:28

Re: СИНДИКАТ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

Мнениеот Bui4o Vanio » 25 Сеп 2010, 21:25

Bui4o Vanio написа:ДИСКУСИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Дискусията от хотел "Родина" продължава тази събота (25.09.2010) в "Сеизмограф" по БТВ от 18.00 часа. Въпросите са същите.

Поканени за участие от синдикалните организации са:
ССЗБ - И. Петров,
СФСМВР - Г. Грозев,
БОЛ "Раковски" - И. Милов,
НСП "Огнеборец" - Л. Еленков.

Отправена е покана на представители от ресорните Министерстваhttp://www.btv.bg/shows/seizmograf/vide ... 010_g.html


Отново глас в пустиня !!!!
Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ
sszb_pv@abv.bg GSM 089 2 232 965

http://sszb.eu/
Аватар
Bui4o Vanio
 
Мнения: 92
Регистриран на: 03 Сеп 2009, 16:28

ПредишнаСледваща

Назад към Синдикат на служителите в затворите

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта