ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот lasthero » 17 Мар 2010, 21:14

Благодаря ,Насе ! Честито на всички които търсихме и продължаваме да търсим промяна и истинско работещо МВР!!!
Аватар
lasthero
Администратор
 
Мнения: 785
Регистриран на: 15 Дек 2008, 12:52

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот койота » 14 Апр 2010, 22:09

Никой не повдига темата за новия ЗМВР.От плъзналите слухове,че ще махнат категорията,заплатите ще станат шест,процентът за прослужено време 1%,отпуската максимум 30 дни.В София масово служителите над 15 години служба се готвят а и вече доста си пуснаха рапортитее кой за напускане кой за пенсиониране.

Този въпрос поставян ли е на министъра :?: ако не е ще бъде ли поставен и кога :?:
ЧЛЕН НА СФС-МВР
койота
 
Мнения: 648
Регистриран на: 10 Яну 2009, 12:01

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот BHYalama » 15 Апр 2010, 19:55

На 17 април ще бъде проведено заседание на УС. Въпросът ще бъде зададен на Министъра, писмото ще бъде изпратено идната седмица. Не знам какво ще отговори. Неофициално, същият е разпоредил да се спре вълната от пенсионери и напускащи, понеже нямали пари за обезщетения за прослужено време.
BHYalama
 
Мнения: 159
Регистриран на: 17 Дек 2008, 14:03

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот хектор » 17 Апр 2010, 11:47

Изпращам този договор с моето мнение по него ,че УС не трябва да се хващат на въдицата на Рашев, в момента той се опитва да манипулира , а дърпа конците и на Извънредния конгрес на НПС е заявил на своите делегати,че този договор е предложен от Г.Грозев а в същия момент той го предлага но прехвърля топката на другите за да ги заблуди.
До: galentingrozev@yahoo.com
Изпращан: Mon, 22-ри март, 2010 3:00:55 ч.
Относно: Proekt НС Dogovor Za satrudnichestvo

Галентине,
Изпращам ти проект на договор за сътрудничество между СФСМВР и НПС. Ръководните органи на двете организации трябва да решат дали и кога да бъде подписан!
Поздрави!
Емил Рашев


Д О Г О В О Р
З А С Ъ Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О
МЕЖДУ
СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР
И
НАЦИОНАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ В БЪЛГАРИЯ

Днес, ………. 2010 г. в гр. София между :
Синдикалната Федерация на служителите в МВР (СФСМВР), представлявана от г-н Валентин Попов - председател
и
Националният полицейски синдикат в България (НПС), представляван от г-н Емил Рашев – президент,
сключиха настоящия договор по волята на двете равнопоставени организации на основата на общи цели и задачи по защитата и представителството на професионалните, социалните и граждански права и интереси на служителите на Министерството на вътрешните работи.
Договорът е резултат от изградените между СФСМВР и НПС отношения на взаимно доверие, диалог и добронамереност и не нарушава автономността и независимостта на двете организации.

І. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. СФСМВР и НПС сключват настоящия договор с цел обединяване на ресурси, потенциал и влияние за постигане на общите цели и задачи на двете организации.
Чл.2. Страните ще търсят високи резултати от взаимното си сътрудничество в синхрон с добрите европейски практики.
Чл.3. СФСМВР и НПС, водени от интересите на своите членове, в изпълнение на своите програмни политики и в съответствие с основните принципи и норми на уставите си, се договарят:
Да работят за отстояване на професионалните, социалните и граждански права и интереси на своите членове; професионалната реализация и авторитета на служителите на МВР в обществото.
Да се информират за бъдещи свои инициативи.
Да предлагат и да получават солидарни действия.
Да си оказват експертна, методическа и юридическа помощ при изработването на законови и подзаконови нормативни актове.
Да се подкрепят по законодателни инициативи от общ интерес в контекста на европейското членство на Република България и продължаващата хармонизация на българското законодателство и разработват със съвместни усилия предложения към проекти и програми, инициирани от държавни органи и институции.
Взаимно да се подпомагат при защитата на общи проекти или по проект на едната организация пред български и чуждестранни финансови институции и донори.
Да си сътрудничат в усилията за утвърждаването на правовия ред в страната, за опазване на гражданския мир и общественото спокойствие, за защитата на физическата неприкосновеност, честта и достойнството на българските граждани и охраната на тяхната собственост.
Да отстояват принципите на демокрацията и справедливостта и да се противопоставят на опитите за омаловажаване и незачитане на усилията на МВР за законност и борба с корупцията.
Да развиват дейности по възпитание в родолюбие и правов ред и уважение към труда на служителите на МВР.
Да представляват взаимно интересите си пред европейски и световни организации и структури.
Да си оказват материална помощ, според възможностите си.

ІІ. ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Чл.4. Страните се договарят, че по въпроси от взаимен интерес - предмет на настоящия договор, ще се прилагат следните форми на взаимодействие:
Предварителен обмен на експертни мнения и становища, провеждане на консултации и съгласуване на общи позиции пред ръководството на МВР, органите на държавната и местната власт и пред европейските и световните органи и организации.
Координация и обща подготовка на съвместни инициативи, както и на медийните прояви свързани с тях.
Представяне на взаимна информация за решенията на ръководните органи на двете организации по въпроси от взаимен интерес.
Постоянен диалог за своевременно разрешаване в дух на разбирателство на възникналите проблеми.

ІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.5. Договорът се прекратява:
По взаимно съгласие.
С предизвестие на една от страните.
Поради изтичане срока на договора.
При прекратяване на дейността на една от двете страни по договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият договор може да бъде променен по взаимно съгласие. Промените стават в писмена форма и са неразделна част от договора.
В случай, че някоя от страните прецени, че целите на настоящия договор не могат да бъдат постигнати или че другата страна не изпълнява задълженията си, има право да се оттегли при условията на настоящия договор.
Договорът е със срок от 1(една) година, считано от датата на неговото подписване. Един месец преди изтичане на срока му, страните следва да проведат взаимни консултации с оглед продължаване на неговото действие.
Договорът влиза в сила от момента на неговото подписване.
Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕЗИДЕНТ
НА СФСМВР: НА НПС В БЪЛГАРИЯ:
ВАЛЕНТИН ПОПОВ/ /ЕМИЛ РАШЕВ/
хектор
 
Мнения: 95
Регистриран на: 18 Дек 2008, 22:38

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот kuka5 » 17 Апр 2010, 13:49

Тоя Рашев, все още се има за някакъв фактор, но не е виновен той, а тези дето си го преизбират. Да им е честит и да си го гледат докато си може човекът.
Аватар
kuka5
 
Мнения: 1185
Регистриран на: 30 Сеп 2009, 17:03

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот paolon » 17 Апр 2010, 15:42

хектор написа: Ръководните органи на двете организации трябва да решат дали и кога да бъде подписан!
Това не трябва ли да се реши от редовите членове,от целият СФСМВР.
Аватар
paolon
 
Мнения: 1464
Регистриран на: 27 Дек 2008, 17:48

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот ШУМКАРА » 17 Апр 2010, 15:56

;)! дърпа конците и на Извънредния конгрес на НПС е заявил на своите делегати,че този договор е предложен от Г.Грозев а в същия момент той го предлага но прехвърля топката на другите за да ги заблуди. :roll: При доживотния президент Е. Рашев манипулациите и интригите са се е превърнали вече в начин на живот, мисли си че ще води и СФСМВР за носа ,както прави с лакеите си от УС на НПС и някои други синдикални организации в МВР. Жалки подлоги ,единственното нещо което вършат успешно е да пръскат паричките от членски внос на наши колеги и същевременно с цялата си наглост да гласуват при приемането на разни нормативни документи против интересите на същите.Хвала на такива "синдикални лидери" kl)
СФСМВР!-"Това е невъзможно-казала причината.Това е безразсъдство-отбелязъл опитът.Това е безполезно-отсякла гордостта.Опитай....-прошепнала мечтата!!!"
Аватар
ШУМКАРА
 
Мнения: 310
Регистриран на: 22 Дек 2008, 18:15

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот хектор » 17 Апр 2010, 20:07

С този договор ми намирисва на задкулисна игра и опити да елиминира останалите две синдикални организации .
На извънредния конгрес е направил договорка с член от ус на НПС да го замести на президентското място и да се слеят с СФСМВР като това лице да заеме зам. председателско мястов СФСМВР , а рашев да дърпа конците чрез него . Подготвил си е троянски кон. Затова УС на СФСМВР не трябва да се подвеждат по неговите предложения защото ще ги изиграе ,стар тарикат е и знае игричките .
хектор
 
Мнения: 95
Регистриран на: 18 Дек 2008, 22:38

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот малкия » 18 Апр 2010, 20:12

хектор, ивинявам се за офтопика, но как се сдоби с кореспонденция по електронната поща между Рашев и Грозев?
Валентин Попов ГПУ - Благоевград
малкия
 
Мнения: 1347
Регистриран на: 20 Дек 2008, 08:58

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот хектор » 18 Апр 2010, 20:37

С агентура всичко се постига - да не забравяме че в рашевата организация има опозиция "все още " не е успял да ги купи като повечето си верни слуги затова може да се достига до такава информация .Не всички в НПС го обичат и винаги могат да го предадат. Мисля че задоволих любопитството ти .
хектор
 
Мнения: 95
Регистриран на: 18 Дек 2008, 22:38

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот малкия » 18 Апр 2010, 20:52

Не напълно, но благодаря все пак.
Не мога все пак да не отбележа, че четенето и публикуването на чужда кореспонденция ми се струва, меко казано, неетично.
Валентин Попов ГПУ - Благоевград
малкия
 
Мнения: 1347
Регистриран на: 20 Дек 2008, 08:58

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот хектор » 18 Апр 2010, 21:05

това не е тайна кореспонденция, а е разпостранена на всички делегати на извънредния конгрес на НПС и не мисля че е неетично да се представи на членската маса на синдикалните организации за информация , ще ме извиниш но като председател на СФСМВР трябва да информираш членовете за подобни прояви .Иначе излиза информационно затъмнение . По неетично е когато се елиминират останалите синдикални организации.
хектор
 
Мнения: 95
Регистриран на: 18 Дек 2008, 22:38

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот койота » 18 Апр 2010, 21:09

[quote="малкия"]Не напълно, но благодаря все пак.
Не мога все пак да не отбележа, че четенето и публикуването на чужда кореспонденция ми се струва, меко казано, неетично.

Така поне веоятноста за заигравки и някои хора да се самозабравят е по малка ;)
ЧЛЕН НА СФС-МВР
койота
 
Мнения: 648
Регистриран на: 10 Яну 2009, 12:01

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот малкия » 18 Апр 2010, 21:26

хектор написа:това не е тайна кореспонденция, а е разпостранена на всички делегати на извънредния конгрес на НПС и не мисля че е неетично да се представи на членската маса на синдикалните организации за информация , ще ме извиниш но като председател на СФСМВР трябва да информираш членовете за подобни прояви .Иначе излиза информационно затъмнение . По неетично е когато се елиминират останалите синдикални организации.


Значи мейлът от Рашев до Грозев е разпространен и в същото време Рашев твърди, че договорът е предложен от Грозев? Както и да е...
Колкото до информирането на членовете на СФСМВР, УС взе своето решение по въпроса днес и то ще бъде сведено до знанието на членовете на Федерацията.
Валентин Попов ГПУ - Благоевград
малкия
 
Мнения: 1347
Регистриран на: 20 Дек 2008, 08:58

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот katana1977 » 19 Апр 2010, 17:19

Пощата ми отдавна вече се явява депо, тъй като всичко, което получавам и е от значение и интерес за УС, ФКК и СД, го пращам веднага по пощата на офиса, след което от там се праща по пощите на УС, ФКК и СД. Така правят и останалите. Тайни нямам, но пък няма да е лошо все да ни остане поне малко пространство за вдишване и разбира се, за издишване :D
Галентин Грозев
СД № 073 - 05 РУП - СДВР
katana1977
 
Мнения: 364
Регистриран на: 26 Окт 2009, 19:45

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот хектор » 19 Апр 2010, 18:01

катана 1977 вярвам в теб ,ти си честен прям и се очертаваш като добър лидер ,хората ти вярват което е хубаво.Не съм имал намерение да ти казвам че ще има информационно затъмнение ,а точно обратното нека хората да разберат че Рашев се опитва да ви манипулира като пред извънредния конгрес заявява че ти му предлагаш договор за сътрудничество а в същия момент той ти го предлага като го предоставя в същия момент на всички делегати. Приеми приятелски Съвет от мен да внимаваш в отношенията си с Рашев и сие защото ще бъдеш подведен и използван както го е правил винаги .Не го допускай.Дерзай ние сме с теб и те подкрепяме.Ако смяташ че не съм прав моля за извинение.
хектор
 
Мнения: 95
Регистриран на: 18 Дек 2008, 22:38

Re: ВЪПРОСИ КЪМ УС НА СФС МВР

Мнениеот kuka5 » 19 Апр 2010, 18:26

хектор написа:катана 1977 вярвам в теб ,ти си честен прям и се очертаваш като добър лидер ,хората ти вярват което е хубаво.Не съм имал намерение да ти казвам че ще има информационно затъмнение ,а точно обратното нека хората да разберат че Рашев се опитва да ви манипулира като пред извънредния конгрес заявява че ти му предлагаш договор за сътрудничество а в същия момент той ти го предлага като го предоставя в същия момент на всички делегати. Приеми приятелски Съвет от мен да внимаваш в отношенията си с Рашев и сие защото ще бъдеш подведен и използван както го е правил винаги .Не го допускай.Дерзай ние сме с теб и те подкрепяме.Ако смяташ че не съм прав моля за извинение.

Дано наистина не си само с него, защото "сама птичка пролет не прави", а и УС е от 15 човека, които за сега се справят както трябва. Сигурен съм, че позицията им към Рашев е ясна и знаят с кого си имат работа.
Аватар
kuka5
 
Мнения: 1185
Регистриран на: 30 Сеп 2009, 17:03

ПредишнаСледваща

Назад към Синдикална дейност

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта