Страница 1 от 1

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 18 Фев 2011, 22:32
от belyata
http://sfsmvr.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=2096#p4544

На 18.02.2011г. в централната сграда на МВР се проведе редовно заседание на ССП.
От СФСМВР присъстваха председателя на УС Г. Грозев, зам. председателя на УС Б. Мазнев и члена на УС М. Любенова, както и представители на всички други синдикални организации в МВР. От страна на ръководството на МВР присъстваха зам.-министър Д. Георгиев, началника на политическия кабинет Б.Славчев, директорите на ДПУБ, ДУССД, ДЧР и ДПНД- Ан. Караначев, А. Бъбаров, Б. Димитров и Р.Димова, както и г-н Ненков от ДПНД.
От предварително представения дневен ред отпаднаха точки 6, 10 и 12, обединиха се точки 8-21 и т.2 беше отложена поради липса на информация. Точка 25 се отложи за следващо заседание на ССП, поради отсъствието на зам.министър Вучков.
Т. 1 - Според изнесените данни СФСМВР има 6450 члена, НСП „Огнеборец” - 3750, НСГА - 7843, НПС - 3444, ССМВР - 0.
Т. 3 - беше приет отчет за 2010г. и план за 2011г. за работата на СУТ.
Т. 4 - беше представена информация, че до юни 2011г. ще бъдат изработени зимни и летни специални костюми, пуловери, ризи, фуражки. Предстои изработването на мушами, якета, отличителни знаци. До м. април тече процедура за одобрение на нова униформа и изготвяне на нова наредба за носене на униформено облекло. За подобряване качеството на ободрителните напитки е създадена работна група.
Според комисар Бъбаров служителите от ГЗ са получили униформи през 2009г. на стойност 1000лв. преди да станат служители на МВР, като поради това според него за 2010г. не им се полага униформено облекло или левовата му равностойност. В същото време според комисар Бъбаров ръководството на ГЗ е дало заявки за вещево доволствие през декември 2010г., които няма как да бъдат изпълнени в толкова кратък срок.
Според нас тази позиция на ръководството на МВР страда от сериозни правни недостатъци като предстои обсъждането и с адвокатите на Федерацията и евентуално завеждане на искове от членове на СФСМВР.
Т. 5 - за сега парите за храна няма да бъдат увеличавани и остават 30лв.
Т. 6 - вносителят ССМВР оттегли точката.
Т. 7 - проектите за нормативни актове, в изготвянето на които участва МВР ще бъдат публикувани на външната интернет страница на МВР, а проектите за вътрешните НА ще бъдат публикувани на вътрешната интернет страница на МВР.
Т. 8 - реши се единодушно всички синдикални организации да имат право да излъчват до трима членове на централните ръководства, които да могат да ползват отпуск по чл. 259, ал. 1 от ЗМВР - за синдикална дейност.
Т. 9 – СФСМВР представи проблема с липсата на Комисии за социален диалог в РУТП, като по молба на зам.министър Д. Георгиев въпросът беше отложен за следващото ССП, на което да се представи становище на ГДКП.
Т. 11- Г.Грозев посочи, че отмяната на ал.5 и част от текста на ал.11 на чл.31 от ИППД, с което времето за инструктаж и отдих вече не се отчитат за работно време, което е пряка дискриминация. Взе се решение да бъдат изготвени специални указания за прилагането на ИППД от ГДОП, които да бъдат подписани и изпратени до структурните звена по чл.9 от гл.секретар.
Т. 13- Директора на ДЧР Димитров съобщи, че е създадена комисия, която да прецени в кои структурни звена да бъдат обявени конкурси и за какви бройки, като комисията заседава всеки понеделник и от началото на януари 2011г. до момента са обявени конкурси за 468 свободни места, като всеки понеделник ще бъде вземано решение за обявяване на нови конкурси.
На зададен от СФСМВР въпрос Б.Димитров отговори, че МВР гарантира, че служителите от СОД, които са преназначени на договерен щат няма да бъдат съкращавани, а дори и това да стане, ще им бъдат осигурявани места в съответни структури по чл.9 от ЗМВР.
Също така на въпрос на СФСМВР Димитров заяви, че по информация на Директора на ПБЗН комисар Николов всички служители от бившата ГЗ са назначени в новата ГДПБЗН.Също така няма да има съкращения на служители на ГЗ. Тъй като имаме информация от нашите СД, че всъщност служителите от ГЗ не са встъпили в длъжност, ще проверим специално истинността на това твърдение на ръководството на МВР.
Т. 14 беше отложена по искане на зам.министър Д.Георгиев за следващото заседание на ССП.
Т. 15 - Б.Димитров съобщи, че през 2011г. СУЦ ще се изплаща по същия начин както през 2010г. - на два петмесечни периода. На 21.02.2011г. предстои събрание на СУЦ, на което да бъдат определени целите за 2011г.
След това събрание също на 21.02.2011г. ще бъде проведена среща между ръководството на МВР и синдикалните организации, на която ще бъде представена повече информация.
Г. Грозев изказа несъгласието на СФСМВР с така предложения модел на СУЦ, като посочи, че моделът от2010г. е приет с основанието, че ще се приложи само за 2010г., а от 2011г. ще се прилага нова концепция за оценяването на служителите.
Т. 16 - СФСМВР представи отново предложението за промяна в ЗМВР на СФСМВР, според което на завършилите задочна форма на обучение в АМВР следва да се осигурява място, кат. Г след дипломиране. Г. Грозев заяви, че разделянето на завършилите Академията на задочно и редовно обучение представлява пряка дискриминация, поради което СФСМВР ще се обърне за становище към Омбудсмана на Република България.
Т. 17 - представителите на СФСМВР убедително обосноваха предложението си оперативните дежурни с кат. Е да бъдат преназначени на длъжност кат. Д, тъй като имат множество контролни и ръководни функции и значителна отговорност. По предложение на Д. Георгиев синдикалните организации в МВР ще изпратят предложения за поетапна промяна на кат. Е в кат. Д за ОДЧ, като се започне от началниците на ОДЧ и най-натоварените структури в МВР. На следващото заседание на ССП ДЧР трябва да представи анализ на постъпилите предложения.
Т. 18 и т. 19 бяха разгледани заедно, като Ан. Караначев заяви, че в момента пари за тези увеличения на ЛРТП няма, но ще се търсят възможности от резерва.
Т. 22 - беше взето решение всяка синдикална организация да представи свой проект за споразумение с министерството като всички, освен ССМВР заявиха, че ще се придържат към обща за всички рамка за споразумението, която ще се доближава максимално до споразумението на ССМВР.
Т. 23 - ДПНД и ДПУБ изразиха категоричното си становище, че предложението на СФСМВР е напълно обосновано и законосъобразно, направено в срок, като се реши, че СФСМВР може да участва в колективното договаряне и да подпише КТД от страната на синдикалните организации. На това решение възразиха представителите на НСГА, които заявиха, че само те имат право да представляват ЛРТП в МВР и че ДС и ЛРТП нямат нищо общо помежду си, поради което организациите, в които членуват ДС нямат право да участват в сключването на КТД. Ръководството на МВР не взе под внимание възражението на НСГА и Д. Георгиев заяви, че очаква писмено потвърждение на желанието на СФСМВР да се включи в колективното договаряне, както и потвърждение, че СФСМВР поддържа изцяло проекта на НСГА за КТД. На предстоящия УС на 18 и 19.02. ще бъде взето решение за даване на мандат на членове на УС за участие в колективното договаряне и подписване на КТД. Настоящият КТД изтича на 31.03.2011г., до която дата трябва да бъде подписан новия КТД.
Т.24 - беше представено предложение на управителя на „Проинвекс” за започване на строителство на жилища за служители на МВР, което обаче няма да започне в следващите няколко месеца.

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 18 Фев 2011, 23:00
от kuka5
Има някакво разминаване в членовете на НСГА, за справка числеността на ЛРТП в МВР..............

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2011, 01:37
от Sir Humphrey
На това решение възразиха представителите на НСГА, които заявиха, че само те имат право да представляват ЛРТП в МВР ...


Тоя бастун съвсем е изтрещял!

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2011, 08:22
от velkov_1914
:lol: Пак сме от страната на булката!

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2011, 10:05
от kuka5
velkov_1914 написа::lol: Пак сме от страната на булката!

Както винаги сме от еб.ната страна, а най лошото е, че се надяваме на някакви си мижави 30 лв.... :oops:

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2011, 11:37
от inkognito
kuka5 написа:Както винаги сме от еб.ната страна, а най лошото е, че се надяваме на някакви си мижави 30 лв.... :oops:


Според мен каквото зависи от вас сте го направили,проблемите са поставени на масата за разглеждане и се знае позицията на синдиката.Въпрос на време е нещата да започнат да се случват и да се решават едно по едно.Желая успех на представителите на синдиката!

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 19 Фев 2011, 12:07
от kuka5
inkognito написа:Според мен каквото зависи от вас сте го направили,проблемите са поставени на масата за разглеждане и се знае позицията на синдиката.Въпрос на време е нещата да започнат да се случват и да се решават едно по едно.Желая успех на представителите на синдиката!

Това е така, но въпроса е, че искаме съвсем дребни неща, но дори и те не се случват, а същото се отнася и за всеки еднин отръсъл в България.................

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 20 Фев 2011, 11:24
от GENTATSO
ССП е единствения "мирен " начин за постигане на исканите резултати , би било добре нещата да се случват там, но ако не бъдем разбрани, отново ще се наложи да излезем на улицата за да покажем проблемите си . Разбирасе че това трябва да стане премерено и точно а не стихийно , за което следва да бъдат направени съответните анализи и ако ние сами не можем то следва да привлечем специалисти които да извършат тази работа . Това ССП едва сега започва да работи нека му дадем шанс.Но пресичайки навреме всичко негативно от предишното а именно протакането на нещата във време . Всеки има своите отговорности и когато някой в УССД не си е свършил работата и заради това няма дрехи за полицаите на улицата , за пожарната , за ГП то този някой трябва да отговаря точно така както отговаря полицая дето не е посетил сигнал или пък не си е свършил работата ..... :idea:

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 22 Фев 2011, 03:47
от velkov_1914
GENTATSO написа:ССП е единствения "мирен " начин за постигане на исканите резултати , би било добре нещата да се случват там, но ако не бъдем разбрани, отново ще се наложи да излезем на улицата за да покажем проблемите си . Разбирасе че това трябва да стане премерено и точно а не стихийно , за което следва да бъдат направени съответните анализи и ако ние сами не можем то следва да привлечем специалисти които да извършат тази работа . Това ССП едва сега започва да работи нека му дадем шанс.Но пресичайки навреме всичко негативно от предишното а именно протакането на нещата във време . Всеки има своите отговорности и когато някой в УССД не си е свършил работата и заради това няма дрехи за полицаите на улицата , за пожарната , за ГП то този някой трябва да отговаря точно така както отговаря полицая дето не е посетил сигнал или пък не си е свършил работата ..... :idea:

Може ли едно предложение, ама първо въпрос! С какво се различават униформения и цивилния полицай? Аз имам униформи, които никога не съм обличал. Да дават и на нас сумата в лева и който от каквото има нужда, да си вземе. Ама кубинки от 97 лв., моля моля, да не са adidas?

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 22 Фев 2011, 17:44
от GENTATSO
velkov_1914 написа:
GENTATSO написа:ССП е единствения "мирен " начин за постигане на исканите резултати , би било добре нещата да се случват там, но ако не бъдем разбрани, отново ще се наложи да излезем на улицата за да покажем проблемите си . Разбирасе че това трябва да стане премерено и точно а не стихийно , за което следва да бъдат направени съответните анализи и ако ние сами не можем то следва да привлечем специалисти които да извършат тази работа . Това ССП едва сега започва да работи нека му дадем шанс.Но пресичайки навреме всичко негативно от предишното а именно протакането на нещата във време . Всеки има своите отговорности и когато някой в УССД не си е свършил работата и заради това няма дрехи за полицаите на улицата , за пожарната , за ГП то този някой трябва да отговаря точно така както отговаря полицая дето не е посетил сигнал или пък не си е свършил работата ..... :idea:

Може ли едно предложение, ама първо въпрос! С какво се различават униформения и цивилния полицай? Аз имам униформи, които никога не съм обличал. Да дават и на нас сумата в лева и който от каквото има нужда, да си вземе. Ама кубинки от 97 лв., моля моля, да не са adidas?


На въпроса ти отговарям че се различават само по това кой как /униформен или цивилен/ изпълняма служебните си задължения .
Сега предложението ти този път е много добро но не е от днес, в доста страни се практикува така наречения "магазинен" принцип но и той е с талони а не с пари , тоест получаваш в талони парите и отиваш да си пазаруваш, разликата със сегашните талони е че тези са за конкретна стока а другите са просто пари които можеш да изхарчиш за необходимото ти оборудване и униформено облекло , повечето от тези магазини са фирмени и частни, като там се предлагат и доста по-разширен спектър от други помощни стоки, фенери , дрехи /термо бельо , шапки и пр. За съжаление информацията ми е че това предложение е отхвърлено директно от политическото ръководство като революционно и непостижимо поради законовата база , което не пречи то да се предлага всеки път . но разбира се със съответните аргументи . ;)
Цената на тези кубинки не коментирам защото нося още от стария тип, доста от колегите които мзеха нови засега са доволни , а друга час носят значително по-скъпи , 5"18, "МАГНУМ" и др. но разбирасе закупени с лични средства . :oops:

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 23 Фев 2011, 15:58
от velkov_1914
GENTATSO написа:
velkov_1914 написа:
GENTATSO написа:ССП е единствения "мирен " начин за постигане на исканите резултати , би било добре нещата да се случват там, но ако не бъдем разбрани, отново ще се наложи да излезем на улицата за да покажем проблемите си . Разбирасе че това трябва да стане премерено и точно а не стихийно , за което следва да бъдат направени съответните анализи и ако ние сами не можем то следва да привлечем специалисти които да извършат тази работа . Това ССП едва сега започва да работи нека му дадем шанс.Но пресичайки навреме всичко негативно от предишното а именно протакането на нещата във време . Всеки има своите отговорности и когато някой в УССД не си е свършил работата и заради това няма дрехи за полицаите на улицата , за пожарната , за ГП то този някой трябва да отговаря точно така както отговаря полицая дето не е посетил сигнал или пък не си е свършил работата ..... :idea:

Може ли едно предложение, ама първо въпрос! С какво се различават униформения и цивилния полицай? Аз имам униформи, които никога не съм обличал. Да дават и на нас сумата в лева и който от каквото има нужда, да си вземе. Ама кубинки от 97 лв., моля моля, да не са adidas?


На въпроса ти отговарям че се различават само по това кой как /униформен или цивилен/ изпълняма служебните си задължения .
Сега предложението ти този път е много добро но не е от днес, в доста страни се практикува така наречения "магазинен" принцип но и той е с талони а не с пари , тоест получаваш в талони парите и отиваш да си пазаруваш, разликата със сегашните талони е че тези са за конкретна стока а другите са просто пари които можеш да изхарчиш за необходимото ти оборудване и униформено облекло , повечето от тези магазини са фирмени и частни, като там се предлагат и доста по-разширен спектър от други помощни стоки, фенери , дрехи /термо бельо , шапки и пр. За съжаление информацията ми е че това предложение е отхвърлено директно от политическото ръководство като революционно и непостижимо поради законовата база , което не пречи то да се предлага всеки път . но разбира се със съответните аргументи . ;)
Цената на тези кубинки не коментирам защото нося още от стария тип, доста от колегите които мзеха нови засега са доволни , а друга час носят значително по-скъпи , 5"18, "МАГНУМ" и др. но разбирасе закупени с лични средства . :oops:

Талония пример го знаем, купуване на ненужни неща! Спец. частите в Германия, са с кубинки адидас, които можеш да намериш за 200 лв. Но при Държавна поръчка може и повече да станат!

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 23 Фев 2011, 16:01
от GENTATSO
май не се разбрахме в случая талоните са просто пари които обаче можеш да похарчиш само във въпросния магазин , никой не те задължава да купуваш това от което нямаш нужда . Няма нищо общо с нашите талони !!!!

Re: ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

МнениеПубликувано на: 23 Фев 2011, 16:09
от velkov_1914
GENTATSO написа:май не се разбрахме в случая талоните са просто пари които обаче можеш да похарчиш само във въпросния магазин , никой не те задължава да купуваш това от което нямаш нужда . Няма нищо общо с нашите талони !!!!

Имам нужда само от кубинки! Друго, за какво да купувам?